โรงเรียนราษฎร์พัฒนา

111 ม.7 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง 

จ.เชียงราย 57110

radpattana.school@gmail.com 

091 853 7074